Hrvatska verzijaEnglish version

Bednjanski govor

Bednjanskim govorom govore stanovnici Općine Bednja, a glavne osobine bednjanskog govora nalazimo i u govorima susjednih krajeva (Lepoglave, Kamenice i osobito u Jesenju).

Bednjanski govor jedan je od najzanimljivijih i najkompliciranijih govora kajkavskog dijalekta. Praslavenski akcenat sačuvan je u mnogo više riječi nego u općem kajkavskom dijalektu, pa je u mnogim slučajevima u potpu¬nosti identičan akcentu ruskog jezika i čakavskog narječja. Svoju arhaičnost i autohtonost (fonetske, leksičke, morfološke, semantičke i druge osobine) sačuvao je zbog kon¬zervativnosti starosjedilaca, zbog regionalne specifičnosti govora i zbog same strukture govora (otpornosti na utjecaje drugih govora).  

 

Više na www.bednja.hr 

 

 
28.04.2017.  u 22  sati
7,5°C

>> Opširnije na www.bednja.hr
 
 
© 2010. TZ Trakoscan - Bednja. Sva prava pridrzana. Oblikovanje: Bambi Bold   Razvoj i programiranje: X-media