Hrvatska verzijaEnglish version

Rijeka Bednja

Rijeka Bednja izvire u Bednjici. Na svome putu dugačkom 133 km u početku teče između Ravne gore i Ivančice. Iako bi najlogičnije bilo da ide dalje na istok ravnicom prema Varaždinu, ona nakon Ivanca neuobičajeno skreće prema jugu, gdje se između Ivančice, Topličke gore i Kalnika tvrdoglavo probija prema Dravi. Od četiri rijeke Hrvatskog zagorja jedino se rijeka Bednja ulijeva u Dravu. Najduža je rijeka koja ima i izvor i ušće u Hrvatskoj.
 
Nekada davno živio je u dolini rijeke Bednje zmaj, Pozoj. Tijelo mu je bilo sastavljeno od dijelova različitih životinja pokriveno bodljama ili ljuskama. Iz ždrijela rigao je oganj i munje, a glas mu je bio kao grmljavina.
Pozoj je bio tako velik da je, ako bi ga se uznemirilo, mogao izazvati potres ili burno nevrijeme. Tada bi srušio dvije crkve i četiri kapele pod kojima je spavao.
 
Hranio se skrivajući se ispod malih močvarnih površina koje su u rano proljeće bile pune mekane zelene trave. Ta trava privukla bi stoku koja bi pasla na livadama do Jurjeva pa se često događalo da stoka pa i ljudi koji su je izvlačili potonu i nestanu.
 
Na površini tih jezera uvijek bi se pojavljivali mjehurići. Ugledate li ih i Vi…psssss jer Pozoj još uvijek diše…
 
28.04.2017.  u 22  sati
7,5°C

>> Opširnije na www.bednja.hr
 
 
 
© 2010. TZ Trakoscan - Bednja. Sva prava pridrzana. Oblikovanje: Bambi Bold   Razvoj i programiranje: X-media